Zasady rezerwacji i przyznawania pokojów w DW „Lubinka”

  1. Rezerwacja i przydział pokojów w okresie wakacji letnich, ferii zimowych, długich weekendów, Świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia oraz Sylwestra jest możliwa dopiero po dokonaniu przydziału przez Komisję Socjalną MPWiK Sp. z o.o. w Lubinie dla pracowników Spółki.
  2. Przydziału pokojów, poza okresami wymienionymi w pkt 1, dokonuje Dział Organizacji
    i Kadr Spółki, na podstawie kolejności składania pisemnej rezerwacji oraz wpłaty zaliczki w kwocie 50% kosztów wynajmu pokoju.
  3. W przypadku rezygnacji z rezerwacji, rezerwujący zobowiązany jest zgłosić ją najpóźniej na 10 dni roboczych przed planowanym przyjazdem.
  4. W przypadku niedotrzymania terminu rezygnacji, wynajmującego obciąża się kwotą 50 % kosztów wynajmu pokoju.

Dokumenty do pobrania: