Zasady organizacyjno - porządkowe

 1. W DW "Lubinka" obowiązuje następująca doba hotelowa:
  1. zakwaterowanie od godz. 16 00;
  2. wykwaterowanie do godz. 12 00.
 2. Przed zakwaterowaniem oraz przy wykwaterowaniu wynajmujący zobowiązany jest
  wraz z opiekunem DW "Lubinka" dokonać przeglądu stanu wyposażenia przydzielonego pokoju, zgodnie z kartą zdawczo-odbiorczą otrzymaną w Dziale Organizacji i Kadr (p. 311).
 3. Dla osób korzystających z DW "Lubinka" udostępniony jest bezpłatny parking OWS Wang (przy dawnej Legniczance), po uprzednim poinformowaniu jego właściciela.
 4. W czasie pobytu w DW "Lubinka", obowiązek utrzymania porządku spoczywa
  na wynajmującym.
 5. Za zniszczenia spowodowane podczas pobytu w DW "Lubinka" obciążony zostaje wynajmujący z wcześniej wpłaconej kaucji.
 6. W przypadku przekroczenia kosztów napraw w stosunku do wpłaconej kaucji, wynajmujący zobowiązany jest do pokrycia różnicy kwot.
 7. Zabrania się:
  1. pobytu w domu wypoczynkowym zwierząt domowych,
  2. wrzucania do sanitariatów śmieci i resztek pochodzących z posiłków,
  3. przywożenia i włączania do sieci elektrycznej dodatkowych urządzeń grzewczych oraz wykorzystania kuchenek elektrycznych do ogrzewania pomieszczeń,
  4. dokonywania jakichkolwiek napraw we własnym zakresie sprzętu radiowo-telewizyjnego, gospodarstwa domowego oraz instalacji i zabezpieczeń elektrycznych,
  5. palenia ognisk na terenach wokół DW "Lubinka", za wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych,
  6. przejazdów samochodami po chodnikach wewnętrznych oraz terenach zielonych posesji, przy DW "Lubinka",
  7. zakłócania ciszy nocnej w godz. 22 00 - 6 00.