Odpłatność za pobyt w DW „lubinka”

 1. Na całkowitą odpłatność za pobyt w DW "Lubinka" składa się:
  1. koszt wynajmu pokoju,
  2. opłata klimatyczna - ustalona Uchwałą Rady Gminy w Karpaczu, płatna w kasie Spółki, bądź przelewem na konto bankowe, naliczona zgodnie ze zgłoszeniem,
  3. kaucja - wpłacana przelewem, przed otrzymaniem karty przydziału pokoju, zwracana jest wynajmującemu po powrocie z DW Lubinka,
  4. opłata za końcowe sprzątanie pokoju.
 2. Wysokość opłat, o których mowa w pkt 1, ustalona jest przez Zarząd Spółki w formie cennika dla wszystkich wynajmujących pokoje w DW "Lubinka".
 3. Należność za wynajem pokojów, w tym opłata za końcowe sprzątanie pokoju, płatna jest na podstawie faktury VAT w kasie Spółki, bądź przelewem na konto bankowe Spółki.